Extern nieuws

Oproep aan BuurtApp groepen

Wij hebben jullie hulp nodig!

Als buurtpreventie Schipluiden willen wij de buurt app groepen die hier in Schipluiden zijn in kaart brengen. We weten van enkele het bestaan maar wij vermoeden dat er meer zijn. Dit doen wij op verzoek van de politie.

Het idee is om bij calamiteiten, naast de buurtpreventie Schipluiden, ook  gericht een bericht uit te sturen in de buurt app. Daar bereik je natuurlijk veel meer mensen mee.                                                                                                                  We denken een soort app groep te maken waar alle beheerders van de buurt app groepen in zitten. Die zouden dan bij calamiteiten hun netwerk weer kunnen berichten.

We zoeken dus een of maximaal twee beheerders per app groep die hieraan mee willen werken.

Belangrijk daarbij is wel dat het puur gaat om 1 richtingsverkeer. De politie, verstuurt een bericht maar er kan niet actief en gesprek gevoerd worden. Wil men reageren op een bericht kan men dat doen door te bellen bij spoed met 112 of geen spoed 0900-8844.

 De vraag is nu; weet jij of er bij jou, of ergens in Schipluiden een buurt app groep actief is? Als je dan ook nog de naam of telefoon nummer van een beheerder weet is dat helemaal mooi! Geef als je dit weet ook even de straat en huisnummers aan waar deze app groep actief is aan. Natuurlijk kun je zelf ook die contact persoon zijn, graag zelfs! Graag de gegevens mailen naar buurtpreventieschipluiden@gmail.com   Alvast bedankt!

 

Week van de Veiligheid van 8 t/m 14 oktober: Midden-Delfland moet veilig blíjven!

Midden-Delfland is een veilige gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Maar dat moet wel zo blíjven, zo stelt de afdeling Veiligheid van de gemeente. Daarom wordt er ook veel aandacht aan preventie besteed. Niet zomaar wat tips, er komt een hele Wéék van de Veiligheid! Voor iedereen, jong en ouder, is dat van groot belang. Doe er uw voordeel mee!                                                                                                                                                                                                      De week van 8 tot en met 14 oktober staat bol van de activiteiten die nog meer kunnen bijdragen aan het behoud van onze veiligheid. Op allerlei fronten. “We hebben daarbij alle doelgroepen voor ogen: jeugd en hun ouders, werkenden, senioren en ondernemers. Er zijn veel meer mogelijkheden en veel meer aspecten die met veiligheid te maken hebben, dan je denkt. Daar willen we de inwoners graag bij helpen. Maar wij hebben ook de hulp van de inwoners nodig om onze gemeente veiliger te maken,” zo zegt de afdeling Veiligheid.

Voorlichting

Er is voorlichting over de meest uiteenlopende thema’s: zoals veilig omgaan met (social) media, thuis veilig en comfortabel oud worden/brandpreventie/veilig ondernemen en nog veel meer… De eerste avond is er een interessante oefening van de hulpdiensten in Schipluiden. Verder in die week zijn er in de drie dorpen diverse mogelijkheden om met de Buurtpreventie mee te lopen. Ook treft u in de veiligheidsweek pop-up politiebureaus aan in de dorpskernen. Alles gaat in samenwerking tussen politie, brandweer, GGD, maatschappelijke organisaties en gemeente.

Ondernemers

Ondernemers kunnen hun bedrijf of organisatie beter beschermen met cameratoezicht. U krijgt voorlichting over wat u wel mag en wat niet. Daarnaast kunnen ondernemers hun kennis vergroten over risicobeheersing en brandveilig ondernemen. De voorlichting is ook bedoeld voor ZZP-ers.

Veilig ouder worden

Wij willen allemaal graag lang zelfstandig blijven wonen. Soms kunnen wij onze zaken daarvoor zelf regelen, soms niet meer. Senioren krijgen voorlichting onder andere over het vastleggen van een levenstestament want wie neemt de beslissingen als je als oudere dat zelf niet meer kunt? Misschien wel door ouderdom of Alzheimer. Hoe voorkom je financieel misbruik als je in goed vertrouwen je financiën aan een ander overlaat? Verder krijgen senioren voorlichting over hoe veilig en comfortabel oud te worden in eigen woning, waaronder valpreventie.

Samen zorgen voor veiligheid

In het afsluitende weekend is er een Veiligheidsdag en een Veiligheidsmarkt met voorlichting op allerlei terreinen. Uiteraard zijn er dan demonstraties en informatiemogelijkheden van de politie, de brandweer, het Maatschappelijk Team, de EHBO, Wonen Midden-Delfland, Stichting Welzijn Midden-Delfland, de Buurtpreventie en andere instellingen. Ook hier weer meer voorlichting over een levenstestament, het Keurmerk Veilig Wonen en tal van andere zaken.
Kortom: uw veiligheid is heel belangrijk, daar moeten we sámen aan werken! Let op de aankondigingen in De Schakel MiddenDelfland. Uiteindelijk krijgt u daarin ook een Veiligheidsspecial en een meterkastkaart aangeboden, met allerlei relevante èn interessante informatie.

Burgernetbericht: Getuigen gezocht: bedrijfsinbraak Tiendweg te SCHIPLUIDEN

De politie onderzoekt een bedrijfsinbraak in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze bedrijfsinbraak.

De inbraak is gepleegd tussen maandag 10 september 2018 16:15 uur en dinsdag 11 september 2018 06:25 uur in de omgeving van Tiendweg te Schipluiden.

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Toedracht: Slot doorzagen.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

 • Rond het tijdstip van de bedrijfsinbraak een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?
 • Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
 • Zijn er bij u getuigen bekend die dit delict hebben waargenomen?
 • Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze bedrijfsinbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Met vriendelijke groet,

Burgernet Westland
Telefoon: 0900-8844

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt?

BVH nummer: 2018246426

Buurtpreventie vindt drugsafval

Artikel uit de Schakel Midden-Delfland over de vondst van drugsafval door de buurtpreventie zondagavond 8 juli.

Schakel 120718

Buurtpreventie: ‘Verminderde inzet politie is zorgelijk’

De buurtpreventie in Schipluiden maakt zich zorgen over de inzet van de politie in het dorp. Dit staat in het jaarverslag over 2017, dat onlangs is gepubliceerd. Zo zijn er steeds minder surveillances en moet de wijkagent zich steeds vaker richten op andere zaken, waaronder verwarde personen.

De buurtpreventie vierde in 2017 haar vijfjarig bestaan. Voorzitter Aad van Winden is over het algemeen tevreden over de samenwerking met de gemeente, politie en de wijkagent. Wel zijn de constante wijzigingen bij de politiedienst volgens hem ‘een bron van zorg’: “Afgelopen jaar was er langdurig een vacature bij de bezetting in de gemeente Midden-Delfland, werden wijzigingen aangebracht in de beschikbaarheid van politieposten en nam de frequentie van routinecontroles op straat af.”

Volgens Van Winden is het verminderend aantal controles te wijten aan het feit, dat de wijkagent steeds meer tijd moet besteden aan verwarde personen en ‘andere terreinen binnen het politieapparaat’. “De solide dekking door buurtpreventies en belcirkels binnen onze gemeente mag geen reden worden voor versmalling van de inzet van de agent op straat; de bevoegdheden en opleiding van preventen is daar niet op ingericht.”

In het jaarverslag is verder te lezen, dat de buurtpreventie in totaal 354 diensten heeft uitgevoerd. Ook is er belcirkel opgericht in het buurtschap De Kapel.

Van website WOS.nl d.d. 8 juni

foto gemeente Midden-Delfland

Burgernetbericht ook voor Schipluiden

Beste Burgernetdeelnemer,

De afgelopen 2 weken zien wij een toename in het aantal woninginbraken in Den Hoorn en om die reden vragen politie en gemeente Midden Delfland uw extra aandacht voor deze vorm van criminaliteit.

Wij verzoeken u – samen met de politie en de buurtpreventie – extra alert te zijn in uw woonomgeving. U kent uw wijk immers als geen ander en herkent verdachte situaties en/of personen. Voor dergelijke (heterdaad) situaties kunt u altijd het alarmnummer 1 1 2 bellen en zal de politie een nader onderzoek instellen. Kijk goed naar het het signalement van de persoon (geslacht, lengte, geschatte leeftijd, soort en kleur kleding) en het merk, type, kleur en kenteken van een eventueel vervoermiddel. Geef deze belangrijke gegevens bij de melding aan de politie ook door.

Sluit daarnaast bij het (kortstondig) verlaten van de woning – zeker met mooi weer – ramen en deuren goed af. Gaat u wat langer weg, vraag dan aan uw buren om wat extra op uw woning te letten.

* * Samen sterk in de strijd tegen woninginbraken * *

Voor meer informatie over woninginbraken verwijzen wij naar de internetpagina van de politie: https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

Met vriendelijke groet,

Burgernet Westland

Burgernetbericht inbraak Schouw

Getuigen gezocht: woninginbraak Schouw te SCHIPLUIDEN

Geachte deelnemer,

De politie onderzoekt een woninginbraak in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze woninginbraak.

De inbraak is gepleegd tussen vrijdag 27 april 2018 16:00 uur en zaterdag 28 april 2018 08:00 uur in de omgeving van Schouw te Schipluiden.

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Meer informatie over hoe de inbraak werd uitgevoerd.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

 • Rond het tijdstip van de woninginbraak een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?
 • Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
 • Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk iets hebben gezien of gehoord?
 • Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Een inbraak voorkomen?
Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844.
Op de website van de politie en van het Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u tips om een woninginbraak te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Burgernet
Politieteam Westland
Telefoon: 0900-8844

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt?

BVH nummer: 2018111007

Burgernet bericht

Geachte Burgernetdeelnemer,

Hierbij ontvangt u de Burgernet-nieuwsbrief van de gemeente Midden-Delfland! Midden-Delfland is een veilige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren en dat willen we zo houden. De overheid kan dat niet alleen en heeft de hulp van de inwoners hard nodig! Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de veiligheidsgerelateerde onderwerpen in onze gemeente.

Babbeltruc

Babbeltruc is een diefstalvorm dat steeds vaker voorkomt. Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een smoes om binnen te komen. Deze personen doen zich bijvoorbeeld voor als een controleur, pakketbezorger of een persoon die hoognodig naar de wc moet. Vervolgens beroven zij u van uw geld of andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld.

Gemeente Midden-Delfland probeert hier preventief mee om te gaan. Zo is er in december 2017 een veiligheidsmarkt geweest met als thema babbeltruc. Aan de hand van een presentatie werden 65-plussers geïnformeerd over babbeltrucs en welke acties zij kunnen ondernemen om hier geen slachtoffer van te worden. Maar het probleem reikt verder dan 65-plussers.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc?

Het meest voor de hand liggende is de deur niet open doen. Dit klinkt niet reeël, maar is wel het meest effectief. Door middel van materialen als een deurspion of kierstandhouder kunt u van te voren zien wie voor uw deur staat. Komt deze persoon u niet bekend voor? Dan kunt u de deur dichthouden. Heeft u de deur toch opengedaan? Dan kunt alsnog acties ondernemen om geen slachtoffer te worden van babbeltrucs. Dit kan door:

 • Niet te pinnen aan de deur, voor een collecteur kunt u van te voren muntgeld apart zetten
 • ID van een meteropnemer, pakketbezorger, reparateur of iemand anders na te trekken (dit kunt u ook laten doen door een mantelzorger of familielid). Deze mensen dragen altijd een ID en/of herkenningsbewijs bij zich. U kunt zelfs de desbetreffende organisatie bellen om te vragen of op dat moment iemand bij uw huis aanwezig moet zijn.
 • De deur dicht te doen als u iets wil pakken (bijvoorbeeld telefoon).

Heeft u een vraag over veiligheid? Stel uw vraag aan de gemeente!

De gemeente Midden-Delfland staat u graag te woord als u vragen heeft over veiligheid. Bij de gemeente kunt u terecht voor al uw vragen of opmerkingen omtrent veiligheid. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor meldingen over overlast door paarden- en hondenpoep. Misschien heeft u ook tips voor ons. Die horen wij ook graag. U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • Telefoonnummer: 015-3804111
 • E-mailadres: veiligheid@middendelfland.nl
 • Veiligheidsspreekuur: Iederen woensdag van 14.00 tot 15.00 uur in het Gemeentehuis van SchipluidenSamen houden we Midden-Delfland veilig!

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer: 112
Geen spoed, wel hulp nodig: 0900 – 8844
Wijkagenten Schipluiden, Den Hoorn en Maasland: 0900 – 8844
Misdaad anoniem melden: 0800 – 7000

 

 

Burgernet voor de gemeenten Westland en Midden-Delfland.

Like politie Westland/Midden-Delfland op Facebook
Volg politie Westland/Midden-Delfland op Twitter

 www.burgernet.nl                  www.midden-delfland.nl

 

Veiligheidsmarkten Midden-Delfland 65+ “voor wie doe ik de deur open”

Op zaterdag 9 en 16 december organiseert de gemeente Midden-Delfland in samenwerking met de buurtpreventies en de Stichting Welzijn Midden-Delfland een viertal bijeenkomsten met als thema “voor wie doe ik de deur open” en aansluitend een veiligheidsmarkt.

De presentatie ‘Voor wie doet u de deur open’ wordt gevolgd door de veiligheidsmarkten is speciaal bedoeld voor 65 plussers.                                                                                                                                                                                              Let op de locaties en de tijdstippen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            De Hoornbloem in Den Hoorn 9 december 2017 van 09:30 tot 11:30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                Het Trefpunt in Maasland 9 december 2017 van 14:00 tot 16:00 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                          De Dorpshoeve in Schipluiden 16 december 2017 van 09:30 tot 11:30 uur en van 14:00 tot 16:00 uur*

Kunt u niet op genoemd tijdstip in uw eigen dorpskern, dan bent u altijd welkom tijdens de ‘uitwijkbijeenkomst’ in Schipluiden op zaterdagmiddag 16 december om 14.00 uur. Per bijeenkomst kunnen er maximaal 200 mensen deelnemen, dus schrijf u snel in.

Lees hier het artikel uit de Schakel Midden-Delfland: veiligheidsmarkt 65+

Burgernetbericht inbraak Keenenburgweg Schipluiden

Getuigen gezocht: woninginbraak Keenenburgweg te SCHIPLUIDEN

Geachte deelnemer,

De politie onderzoekt een woninginbraak in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze woninginbraak.

De inbraak is gepleegd op woensdag 8 november 2017 tussen 16:00 uur en 22:00 uur in de omgeving van Keenenburgweg te Schipluiden.

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Meer informatie over hoe de inbraak werd uitgevoerd.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

 • Rond het tijdstip van de woninginbraak een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?
 • Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
 • Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk iets hebben gezien of gehoord?
 • Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Een inbraak voorkomen?
Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844.
Op de website van de politie en van het Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u tips om een woninginbraak te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Burgernet Westland
Telefoon: 0900-8844

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt?

BVH nummer: 2017319533

1 dag niet
inbraken vrachtwagenparkeerplaats ( van website WOS)
Burgernetbericht inbraak Westlander
Burgernet woninginbraak Vlaardingsekade
Burgernetbericht inbraak Westlander
Collecte rooster
Buurtpreventie betrapt dieseldieven
Burgernetbericht inbraak Holierhoek
Verdachten overmeesterd: “Verkeerde dorp, knul”
Vernielen is niet normaal!