Buurtpreventie: ‘Verminderde inzet politie is zorgelijk’

De buurtpreventie in Schipluiden maakt zich zorgen over de inzet van de politie in het dorp. Dit staat in het jaarverslag over 2017, dat onlangs is gepubliceerd. Zo zijn er steeds minder surveillances en moet de wijkagent zich steeds vaker richten op andere zaken, waaronder verwarde personen.

De buurtpreventie vierde in 2017 haar vijfjarig bestaan. Voorzitter Aad van Winden is over het algemeen tevreden over de samenwerking met de gemeente, politie en de wijkagent. Wel zijn de constante wijzigingen bij de politiedienst volgens hem ‘een bron van zorg’: “Afgelopen jaar was er langdurig een vacature bij de bezetting in de gemeente Midden-Delfland, werden wijzigingen aangebracht in de beschikbaarheid van politieposten en nam de frequentie van routinecontroles op straat af.”

Volgens Van Winden is het verminderend aantal controles te wijten aan het feit, dat de wijkagent steeds meer tijd moet besteden aan verwarde personen en ‘andere terreinen binnen het politieapparaat’. “De solide dekking door buurtpreventies en belcirkels binnen onze gemeente mag geen reden worden voor versmalling van de inzet van de agent op straat; de bevoegdheden en opleiding van preventen is daar niet op ingericht.”

In het jaarverslag is verder te lezen, dat de buurtpreventie in totaal 354 diensten heeft uitgevoerd. Ook is er belcirkel opgericht in het buurtschap De Kapel.

Van website WOS.nl d.d. 8 juni

foto gemeente Midden-Delfland