Week van de Veiligheid van 8 t/m 14 oktober: Midden-Delfland moet veilig blíjven!

Midden-Delfland is een veilige gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Maar dat moet wel zo blíjven, zo stelt de afdeling Veiligheid van de gemeente. Daarom wordt er ook veel aandacht aan preventie besteed. Niet zomaar wat tips, er komt een hele Wéék van de Veiligheid! Voor iedereen, jong en ouder, is dat van groot belang. Doe er uw voordeel mee!                                                                                                                                                                                                      De week van 8 tot en met 14 oktober staat bol van de activiteiten die nog meer kunnen bijdragen aan het behoud van onze veiligheid. Op allerlei fronten. “We hebben daarbij alle doelgroepen voor ogen: jeugd en hun ouders, werkenden, senioren en ondernemers. Er zijn veel meer mogelijkheden en veel meer aspecten die met veiligheid te maken hebben, dan je denkt. Daar willen we de inwoners graag bij helpen. Maar wij hebben ook de hulp van de inwoners nodig om onze gemeente veiliger te maken,” zo zegt de afdeling Veiligheid.

Voorlichting

Er is voorlichting over de meest uiteenlopende thema’s: zoals veilig omgaan met (social) media, thuis veilig en comfortabel oud worden/brandpreventie/veilig ondernemen en nog veel meer… De eerste avond is er een interessante oefening van de hulpdiensten in Schipluiden. Verder in die week zijn er in de drie dorpen diverse mogelijkheden om met de Buurtpreventie mee te lopen. Ook treft u in de veiligheidsweek pop-up politiebureaus aan in de dorpskernen. Alles gaat in samenwerking tussen politie, brandweer, GGD, maatschappelijke organisaties en gemeente.

Ondernemers

Ondernemers kunnen hun bedrijf of organisatie beter beschermen met cameratoezicht. U krijgt voorlichting over wat u wel mag en wat niet. Daarnaast kunnen ondernemers hun kennis vergroten over risicobeheersing en brandveilig ondernemen. De voorlichting is ook bedoeld voor ZZP-ers.

Veilig ouder worden

Wij willen allemaal graag lang zelfstandig blijven wonen. Soms kunnen wij onze zaken daarvoor zelf regelen, soms niet meer. Senioren krijgen voorlichting onder andere over het vastleggen van een levenstestament want wie neemt de beslissingen als je als oudere dat zelf niet meer kunt? Misschien wel door ouderdom of Alzheimer. Hoe voorkom je financieel misbruik als je in goed vertrouwen je financiën aan een ander overlaat? Verder krijgen senioren voorlichting over hoe veilig en comfortabel oud te worden in eigen woning, waaronder valpreventie.

Samen zorgen voor veiligheid

In het afsluitende weekend is er een Veiligheidsdag en een Veiligheidsmarkt met voorlichting op allerlei terreinen. Uiteraard zijn er dan demonstraties en informatiemogelijkheden van de politie, de brandweer, het Maatschappelijk Team, de EHBO, Wonen Midden-Delfland, Stichting Welzijn Midden-Delfland, de Buurtpreventie en andere instellingen. Ook hier weer meer voorlichting over een levenstestament, het Keurmerk Veilig Wonen en tal van andere zaken.
Kortom: uw veiligheid is heel belangrijk, daar moeten we sámen aan werken! Let op de aankondigingen in De Schakel MiddenDelfland. Uiteindelijk krijgt u daarin ook een Veiligheidsspecial en een meterkastkaart aangeboden, met allerlei relevante èn interessante informatie.